Directrius per a la redacció de plans estratègics municipals d’infraestructura verda

Diputació de Girona 2020 Redacció de directrius destinades a municipis petits i mitjans per elaborar els seus plans estratègics d’infraestructura verda. El document aporta informació sobre els conceptes bàsics i marc de les estratègies i plans en el context europeu, estatal i català. En l’àmbit municipal es focalitzen especialment en els espais periurbans, que poden […]

Creació de la web sobre el manual europeu ‘Wildlife and Traffic’ i la seva actualització

Sweedish Transport Administration – Calluna 2017-2021 Disseny i desenvolupament d’un web per fer accessible en línia el manual ‘Wildlife and Traffic’, que des de la seva publicació s’ha posicionat com un referent europeu i mundial. El nou web, impulsat per l’organització Infrastructure and Ecology Network Europe (IENE) amb el finançament de la Swedish Transport Administration, […]

Projecte d’investigació vinculat a la restauració del terreny afectat per la Terrera Nova de Cardona: FASE II

ERCROS 2019 – 2022 Projecte desenvolupat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona sobre restauració ecològica de l’antiga escombrera Terrera Nova on s’abassegaven residus salins que van ser retirats fa anys. Els sòls originals estan altament salinitzats i la restauració de la zona requereix planificar tècniques i establir estratègies que fomentin el rentat de les […]

CEDR Call: ‘Roads and Wildlife’ Production of Guides to address Road mitigation strategies and Maintenance of ecological assets on linear infrastructure (ECOGUIDES)

Transport Infrastructure Ireland – Conference of European Directors of Roads 2019-2020 Producció de guies pràctiques per abordar estratègies de mitigació dels impactes de les carreteres sobre la fauna i el manteniment dels actius ecològics presents en les infraestructures lineals de transport (carreteres i ferrocarrils). Aquestes guies s’elaboren a partir d’informació científica i tècnica contrastada i […]