Seguiment de passos per a herpetofauna a la carretera GI-602, a St. Climent Sescebes destinats a la millora de la connectivitat als estanys de Cardonera i d’en Pous

DRIM MEDI AMBIENT, S.L.
2018

Seguiment dels passos per a herpetofauna construïts amb l’objectiu de reduir els atropellaments d’amfibis i rèptils, així com l’efecte barrera que suposa la carretera per a la dispersió de petits vertebrats en aquest tram, situat entre dues zones incloses dins l’espai ‘Basses de l’Albera’, inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Els treballs han consistit en la inspecció i caracterització de les estructures construïdes, la instal·lació de càmeres de fototrampeig per tal d’identificar les espècies que les utilitzen i la realització de recorreguts d’inspecció de la carretera per tal de detectar restes d’individus atropellats.