Desenvolupament del mòdul de fauna i connectivitat del Sistema d’Informació Territorial de la xarxa d’espais lliures de la província de Barcelona (SITxell)

Diputación de Barcelona
2003-2013

Projecte desenvolupat al llarg de deu anys que abasta des de la concepció del mòdul fins a l’obtenció de les cartografies per a diversos grups de vertebrats.

Inclou l’obtenció de mapes de distribució potencial d’amfibis, rèptils i mamífers; de valor del territori per a la conservació dels amfibis, dels rèptils i dels mamífers; i de connectivitat per a rèptils, aus i mamífers. A més, per als rèptils s’ha analitzat la connectivitat en diversos escenaris de canvi climàtic.

Els mapes de connectivitat han estat calculats a partir dels models desenvolupats i les cartografies obtingudes s’estan utilitzant actualment per la Diputació de Barcelona per generar mapes de serveis ecosistèmics.