Inventari d’estructures de connectivitat a la xarxa viària catalana

Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.

Inventari de passos de fauna i altres estructures de connectivitat a la xarxa viària catalana. Inclou un total de 800 estructures, la seva caracterització i l’elaboració de bases de dades i cartografia. Compta amb una innovadora plataforma de visualització per facilitar la consulta de les dades a través de Google Earth.

Es tracta d’una eina de suport per a la presa de decisions dels tècnics implicats en avaluació d’impacte ambiental, gestió i manteniment d’infraestructures, planificació d’actuacions de desfragmentació i gestió de la infraestructura verda.