Diagnòstic preliminar per al Pla d’ús públic de la comarca de la Garrotxa

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Consorci de l’Alta Garrotxa
2017

Diagnòstic sobre l’ús públic en el conjunt format per la comarca de la Garrotxa, que inclou el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i l’espai d’interès natural Alta Garrotxa. El treball integra una anàlisi de l’oferta i la demanda, així com la valoració de la contribució del turisme que visita la Garrotxa al desenvolupament socioeconòmic d’aquest territori. A més, s’ha realitzat una tasca conjunta amb els tècnics de tots dos espais protegits per obtenir informació prèviament no existent sobre freqüentació i impactes generats per l’ús públic.

S’ha elaborat documentació de síntesi amb el diagnòstic i els aspectes clau que s’hauran de tenir en compte en la futura redacció del Pla d’ús públic de la Garrotxa, que preveu la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural.