Estudi de connectivitat i permeabilització territorial del PEIN Punta la Móra – Tarragona.

Infraestructuras.cat (UTE Minuartia – IGRemap)
2016

L’estudi defineix les actuacions per millorar la connectivitat ecològica de l’espai d’interès natural Punta de la Móra, de reduïda superfície i envoltat d’infraestructures viàries. Se situa en un territori amb un ús públic important i amb remarcables valors culturals i històrics, d’època romana.

L’anàlisi avalua l’efecte barrera del ferrocarril i de diverses carreteres de la perifèria de l’espai i proposa actuacions per permeabilitzar aquestes infraestructures viàries, de manera que facilitin el pas de fauna i la continuïtat dels hàbitats. També es preveuen actuacions de restauració paisatgística, millora de les rutes de senderisme i altres elements per afavorir l’ús públic de l’espai.