CEDR Call: ‘Roads and Wildlife’ Production of Guides to address Road mitigation strategies and Maintenance of ecological assets on linear infrastructure (ECOGUIDES)

Transport Infrastructure Ireland – Conference of European Directors of Roads
2019-2020

Producció de guies pràctiques per abordar estratègies de mitigació dels impactes de les carreteres sobre la fauna i el manteniment dels actius ecològics presents en les infraestructures lineals de transport (carreteres i ferrocarrils). Aquestes guies s’elaboren a partir d’informació científica i tècnica contrastada i de treballs anteriors realitzats en el marc del projecte SAFEROAD (Safe Roads for Wildlife and People), en un format sintètic i adaptat a entorns en línia que en facilitin la consulta i actualització en el futur, amb l’objectiu contribuir a què les empreses i les administracions de transport desenvolupin estratègies eficients de mitigació i gestió dels actius ecològics. Els documents produïts també s’integraran com a nous capítols de la publicació d’IENE ‘Wildlife & Traffic Handbook’ que està en procés d’actualització.