IENE European Handbook ‘Wildlife and Traffic’ Website

Swedish Transport Administration – Calluna
2017- en curs

Disseny i desenvolupament d’un lloc web per fer accessible en línia el ‘Wildlife and traffic Handbook’ que va ser publicat l’any 2003. Es tracta d’un manual pràctic enfocat a mesures per mitigar la fragmentació d’hàbitats causada per les infraestructures de transport. Des de la seva publicació s’ha posicionat com un referent a nivell europeu. Actualment l’organització IENE (Infrastructure and Ecology Network Europe) ha iniciat un procés cooperatiu d’actualització d’aquest manual, el primer pas del qual ha estat la creació del web ictualment s’està treballant en els diferents capítols que s’aniran actualitzant progressivament en la versió en línia. El nou web també inclou un portal sobre manuals en l’àmbit d’ecologia i transport en el qual es poden consultar documents i guies sobre el tema publicats a tot el món.