Projecte de millora de la connectivitat ecològica al límit est del Parc Natural d’Izki, a l’àmbit de la via A-132

Diputació Foral d’Àlaba – 2021

Proposta de restauració de la connectivitat ecològica del Parc Natural, ZEC i ZEPA Izki, posant especial èmfasi a reduir l’efecte barrera i la mortalitat de fauna a la via A-132 en el tram que creua la connexió entre aquesta àrea protegida i la ZEC Entzia.

Aquesta carretera destaca per la seva elevada sinistralitat pel que fa a atropellaments de fauna silvestre. La problemàtica afecta un gran nombre d’espècies, que inclouen algunes críticament amenaçades com el visó europeu. Inclou propostes per adaptar estructures existents (en particular drenatges) per afavorir el seu ús per part de la fauna i en particular per mustèlids semi aquàtics. També inclou propostes de mesures per reduir els accidents causats per col·lisions amb senglar i cabirol. L’estudi proposa mesures per reduir atropellaments, augmentar la seguretat viària i afavorir la restauració de la connectivitat ecològica.