Assessorament per a l’elaboració del Pla d’Acció Territorial d’Alacant i Elx

UTE CERCLE-LLOP-JORNET-PASTOR
2018 – en curs

Assessorament a l’equip d’arquitectes redactors per fer efectiva la integració dels aspectes relatius a connectivitat ecològica en el Pla d’Acció Territorial de l’Àrea Funcional Alacant-Elx (PATAE), dins de l’eix “Infraestructura verda” del Pla. L’assessorament s’enfoca a aspectes de connectivitat ecològica, anàlisi de la connectivitat a diferents escales, modelització de Ia connectivitat, i aproximacions eco paisatgístiques a I‘estructura i funcionalitat de Ia infraestructura verda.