Creació de la web sobre el manual europeu ‘Wildlife and Traffic’ i la seva actualització

Sweedish Transport Administration – Calluna
2017-2021

Disseny i desenvolupament d’un web per fer accessible en línia el manual ‘Wildlife and Traffic’, que des de la seva publicació s’ha posicionat com un referent europeu i mundial. El nou web, impulsat per l’organització Infrastructure and Ecology Network Europe (IENE) amb el finançament de la Swedish Transport Administration, també inclou un portal sobre manuals en l’àmbit d’ecologia i transport en el qual es poden consultar documents i guies sobre el tema publicats a tot el món. Aquest fou el primer pas per a l’actualització del manual, que s’està duent a terme de forma participativa.
L’any 2020 s’afegeix al manual el capítol 10, que ha estat produït en el marc del CEDR Call ‘Roads and Wildlife’ Production of Guides to address Road mitigation strategies and Maintenance of ecological assets on linear infrastructure. Es tracta d’una guia pràctica per abordar estratègies de mitigació dels impactes de les carreteres sobre la fauna i el manteniment dels actius ecològics presents en les infraestructures lineals de transport.
Podeu consultar el nou capítol 10. Maintenance of ecological assets on transport linear infrastructure aquí.