Projecte d’investigació vinculat a la restauració del terreny afectat per la Terrera Nova de Cardona: FASE II

ERCROS
2019 – 2022

Projecte desenvolupat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona sobre restauració ecològica de l’antiga escombrera Terrera Nova on s’abassegaven residus salins que van ser retirats fa anys. Els sòls originals estan altament salinitzats i la restauració de la zona requereix planificar tècniques i establir estratègies que fomentin el rentat de les sals solubles del terra, permetent la seva revegetació.
La principal estratègia de rentat consisteix en dissenyar morfologies que accelerin el rentat de les sals del terra durant les precipitacions naturals. Això es complementa amb plantacions i sembres d’espècies halòfiles locals. La morfologia combina talussos i bermes que afavoreixen el rentat superficial de sals i la seva eliminació a través del sistema de drenatge que es crea. Posteriorment, es realitza la cartografia i anàlisi dels sòls presents com a fase prèvia a qualsevol actuació de revegetació. A partir d’aquests resultats s’estableix el programa de plantacions i sembres en aquelles zones amb possibilitats d’èxit. El control de l’evolució del contingut de sals al llarg del temps permet planificar les plantacions i sembres posteriors, així com les zones més favorables per a rendibilitzar els costos de revegetació.