Guia de mesures per reduir danys de mamífers salvatges en conreus, zones urbanes i infraestructures

Diputació de Barcelona. 2017 – 2018

Guia que aporta informació sobre les mesures amb efectivitat contrastada aplicables per prevenir i reduir els conflictes i danys causats per mamífers salvatges a conreus, reforestacions i restauracions ecològiques, en infraestructures de transport i ambients urbans. El document ha estat publicat pel Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona i es preveu la seva actualització periòdica, així com la seva ampliació amb noves fitxes.
La informació s’estructura en fitxes que aporten instruccions tècniques detallades sobre com aplicar cada mesura, així com en quines situacions es recomana la seva aplicació, o la normativa que les regula, entre altres aspectes.
La Guia s’ha elaborat a partir de l’expertesa de l’equip, que compta amb dècades d’experiència en el disseny, aplicació i seguiment de mesures per prevenir conflictes amb fauna salvatge, i s’ha completat amb la revisió d’informació bibliogràfica i resultats d’assajos d’efectivitat.