Clients i col·laboradors

Hem realitzat estudis i projectes a l’Estat espanyol i també hem participat en projectes europeus.

Confien en nosaltres

Ens avala una extensa cartera de clients amb un alt grau de fidelització i majoritàriament constituïda per administracions i empreses públiques.

Aliances que aporten valor​

Creem aliances amb altres empreses, universitats i centres de recerca de diferents països