Redacció del Pla de millora de la connectivitat ecològica a Andalusia en el marc dels plans de gestió d’espècies i hàbitats amenaçats.

EGMASA – Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
2011-2013

Pla transversal intersectorial que s’estableix com a pla director per a totes les conselleries de l’Administració Andalusa amb competències en àmbits que incideixen en la connectivitat ecològica. S’analitza el territori andalús en relació amb la legislació ambiental, els instruments i plans que poden afectar la connectivitat ecològica, espais naturals protegits, espècies amenaçades, usos del sòl i relació entre la connectivitat ecològica i els serveis ecosistèmics, entre d’altres aspectes.

Es calcula un índex de connectivitat ecològica terrestre per a tota la CA, es defineixen eixos estratègics per a la connectivitat i es zonifica Andalusia en diversos tipus d’àrees segons la seva funcionalitat per a la connectivitat ecològica. Per a cada zona s’enuncien propostes per a la millora de la connectivitat.