Seguiment i eficàcia de les mesures preventives i correctores per a la fauna en la Línia d’Alta Velocitat entre Còrdova i Màlaga

Administrador de Infraestructuras Ferroviàrias (ADIF).

Complet estudi del conjunt de mesures aplicades per reduir els impactes de la LAV sobre tots els grups de vertebrats. A més de seguiment de passos de fauna mitjançant dispositius de fototrampeig i registre d’empremtes, es va realitzar un estudi detallat de l’efectivitat d’una pantalla instal•lada per prevenir mortalitat de ratpenats per col•lisió. Aplicació de dispositius de registre d’ultrasons amb detectors i filmació de vídeo amb il•luminació infraroja. Seguiment de mesures per prevenir impactes sobre l’avifauna. Recorreguts per al control de mortalitat de fauna per atropellament. Cens de colònies de conill en talussos de la infraestructura i avaluació de l’efectivitat de mesures executades per reduir la seva presència.