Elaboració d’una guia operativa de conservació de la biodiversitat en el cicle integral de l’aigua

SUEZ. 2015-2016

Elaboració d’una guia operativa amb l’objectiu de fomentar iniciatives que afavoreixen la conservació i la restauració de la biodiversitat en les instal·lacions del cicle de l’aigua i el seu entorn. Principalment es defineixen actuacions per a aplicar en instal·lacions potabilitzadores, depuradores d’aigües residuals i dipòsits d’aigua.
Els principals objectius de la guia són orientar la presa de decisions, proporcionar una metodologia per a l’autoavaluació de les instal·lacions, aportar informació tècnica i concisa sobre accions concretes per afavorir la biodiversitat a l’entorn de les instal·lacions, i subministrar informació i recursos que permetin desenvolupar les actuacions d’una manera àgil.
Les fitxes de la guia inclouen les següents temàtiques: processos i metodologies per a l’elaboració de plans d’acció per a la biodiversitat, naturalització d’instal·lacions, restauració ecològica i bones pràctiques de gestió. Per exemple, es proporcionen detalls pràctics per crear refugis per a pol·linitzadors, restaurar basses per amfibis o controlar espècies invasores.