Directrius per a la redacció de plans estratègics municipals d’infraestructura verda

Diputació de Girona
2020

Redacció de directrius destinades a municipis petits i mitjans per elaborar els seus plans estratègics d’infraestructura verda. El document aporta informació sobre els conceptes bàsics i marc de les estratègies i plans en el context europeu, estatal i català. En l’àmbit municipal es focalitzen especialment en els espais periurbans, que poden presentar transformacions ràpides en els usos i activitats que hi tenen lloc sense disposar d’instruments de planificació i gestió tan potents com els espais urbans.

S’aporten directrius del procés a seguir per elaborar la cartografia de la infraestructura verda i realitzar una avaluació dels serveis ecosistèmics. També es donen pautes sobre els continguts a incloure en els plans estratègics i s’introdueix la importància de la participació de la població local i els agents socials i econòmics en totes les fases del procés d’elaboració del pla.