Coneixement aplicat en

Biodiversitat i gestió de fauna

0 +
Anys d'experiència
0 +
Projectes
0 +
Projectes R+D+I
0 +
Persones a l'equip

Els nostres serveis

Actualitat

Projectes

Treballem en projectes de recerca i innovació i prestem assistència tècnica en gestió de la fauna, conservació i restauració de la biodiversitat, transició ecològica i mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Cooperem amb  administracions, empreses i altres entitats, tant nacionals com internacionals, per assolir el nostre objectiu: fer compatible la conservació de la natura amb les activitats humanes i el desenvolupament urbanístic i d’infraestructures.

Experts i col·laboradors

Equip interdisciplinari

Aliances que aporten valor​

Confien en nosaltres