Assessorament per a la redacció de plans d’acció per afavorir la biodiversitat en EDAR de la Garrotxa

AQUAMBIENTE, Servicios para el sector del Agua SAU – AGBAR
2018

Assistència tècnica per proposar un conjunt d’actuacions per afavorir la biodiversitat i la infraestructura verda en nou estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de la comarca de la Garrotxa, cinc d’elles dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Amb aquesta finalitat es realitza un reconeixement i assessorament en l’elaboració de les diagnosis  de cada EDAR i del seu entorn, s’identifiquen pressions generades per l’EDAR i oportunitats de millora. Les propostes es particularitzen per cada EDAR i es refereixen a naturalització de les instal·lacions, bones pràctiques de gestió, restauració ecològica per afavorir hàbitats i espècies d’interès i actuacions de reducció de les pressions. Es tenen en compte les possibilitats de col·laboració amb el Parc Natural i amb associacions naturalistes i ambientalistes que treballen a la comarca.