IENE Training Seminar: Monitoring wildlife crossings and roadkill

Universitat d’Évora. Amb el suport dels projectes IENE, LIFE LINES i LIFE Safe Crossing 2021 Organització del primer ‘IENE training seminar’, un curs de formació impartit en el marc de la Conferència Internacional IENE 2020. El seminari, titulat ‘Seguiment de passos de fauna i mortalitat en carreteres’, es va centrar en impartir coneixement basat en […]

Creació de la web sobre el manual europeu ‘Wildlife and Traffic’ i la seva actualització

Sweedish Transport Administration – Calluna 2017-2021 Disseny i desenvolupament d’un web per fer accessible en línia el manual ‘Wildlife and Traffic’, que des de la seva publicació s’ha posicionat com un referent europeu i mundial. El nou web, impulsat per l’organització Infrastructure and Ecology Network Europe (IENE) amb el finançament de la Swedish Transport Administration, […]

Seguiment de les actuacions de recuperació i protecció dels sistemes dunars de l’Empordà en relació al corriol camanegre

TALIO – INFRAESTRUCTURES.CAT 2017-2018 Seguiment de les poblacions de corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) durant les actuacions de recuperació i protecció del sistemes dunars de l’Empordà. Els treballs han consistit en recorreguts per les platges registrant el nombre de nius amb ous, polls o ocells adults en diverses zones de treball. Els seguiments es realitzaren durant […]

Seguiment de l’estat i eficiència de les mesures preventives i correctores per a la fauna a la línia d’alta velocitat Barcelona-Frontera francesa

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF-Alta Velocidad) 2015 – 2018 Estudi de seguiment de l’efectivitat de les mesures aplicades per reduir els impactes de la LAV sobre els grups de vertebrats. Seguiments de passos de fauna mitjançant dispositius de fototrampeig i registre d’empremtes. Desenvolupament de treballs de seguiment i anàlisi del risc de mortalitat per atropellament, […]

CEDR Call: ‘Roads and Wildlife’ Production of Guides to address Road mitigation strategies and Maintenance of ecological assets on linear infrastructure (ECOGUIDES)

Transport Infrastructure Ireland – Conference of European Directors of Roads 2019-2020 Producció de guies pràctiques per abordar estratègies de mitigació dels impactes de les carreteres sobre la fauna i el manteniment dels actius ecològics presents en les infraestructures lineals de transport (carreteres i ferrocarrils). Aquestes guies s’elaboren a partir d’informació científica i tècnica contrastada i […]

Identificació d’espais oberts de conservació i recuperació prioritària al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.2018 Estudi que té per objectiu identificar els espais oberts a conservar de forma prioritària -prats, pastures i matollars- i altres superfícies que es podrien recuperar com a tals, promovent la restauració ecològica. L’anàlisi s’ha realitzat amb metodologia […]