Assistència tècnica Continuar la tasca del Grup de Treball sobre fragmentació d’hàbitats causada per infraestructures de transport de la Comissió Nacional de Protecció de la Naturalesa

Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino.