Actuacions de recuperació de pastures i coberta vegetal autòctona a la Reserva Nacional de Caça de Boumort

Endesa – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya.
2017-2018

Projecte que té per objectiu restaurar i millorar la conservació de la coberta vegetal autòctona de la Reserva per afavorir la biodiversitat i en particular l’hàbitat de les especies protegides, com el gall fer.
El projecte inclou el disseny i elaboració de protocols, l’execució dels treballs (preparació i sembra de parcel·les i instal·lació de tancaments d’exclusió de cèrvids entre altres), així com el seu seguiment. Entre altres treballs, s’han portat a terme assajos amb diferents tècniques per tal d’avaluar quines són les millors per afavorir la recuperació de pastures, així com una prova pilot de replantació de boixerola per potenciar la recuperació de l’hàbitat del gall fer.
Els treballs s’han realitzat en col·laboració amb l’equip de la Reserva del Boumort i amb el suport d’ENDESA que desenvolupa una línia de recolzament a projectes que afavoreixen la biodiversitat.