Seguiment de les actuacions de recuperació i protecció dels sistemes dunars de l’Empordà en relació al corriol camanegre

TALIO – INFRAESTRUCTURES.CAT
2017-2018

Seguiment de les poblacions de corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) durant les actuacions de recuperació i protecció del sistemes dunars de l’Empordà.
Els treballs han consistit en recorreguts per les platges registrant el nombre de nius amb ous, polls o ocells adults en diverses zones de treball. Els seguiments es realitzaren durant i després dels treballs de recuperació de dunes per tal d’avaluar possibles alteracions en la reproducció del corriol camanegre a causa de les actuacions realitzades i d’avaluar l’efectivitat de les mesures de prevenció d’entrada de persones mitjançant un abalisament.
El seguiment va contrastar l’efectivitat dels sistemes instal·lats per evitar l’accés de persones a les zones de nidificació i va permetre comprovar que la població de corriols es va mantenir estable.