IENE Training Seminar: Monitoring wildlife crossings and roadkill

Universitat d’Évora. Amb el suport dels projectes IENE, LIFE LINES i LIFE Safe Crossing
2021

Organització del primer ‘IENE training seminar’, un curs de formació impartit en el marc de la Conferència Internacional IENE 2020. El seminari, titulat ‘Seguiment de passos de fauna i mortalitat en carreteres’, es va centrar en impartir coneixement basat en evidències i eines pràctiques per gestionar i mitigar els impactes de les infraestructures lineals sobre el medi ambient. El seminari, coordinat per experts de la Universitat d’Évora i MINUARTIA, va incloure diverses sessions teòriques impartides per formadors experts en la temàtica de les mateixes organitzacions, així com del CDV-Transport Research Center de Brno i col·laboradors en projectes Life Safe-Crossing i Life Lines). El seminari, programat com a sessió en línia de tot un dia, va proporcionar una fructífera oportunitat per reunir participants de diferents disciplines i per millorar els seus coneixements i capacitats sobre els impactes comuns de les infraestructures en temes relacionats amb la vida salvatge i la societat.