Seguiment de l’estat i eficiència de les mesures preventives i correctores per a la fauna a la línia d’alta velocitat Barcelona-Frontera francesa

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF-Alta Velocidad)
2015 – 2018

Estudi de seguiment de l’efectivitat de les mesures aplicades per reduir els impactes de la LAV sobre els grups de vertebrats. Seguiments de passos de fauna mitjançant dispositius de fototrampeig i registre d’empremtes. Desenvolupament de treballs de seguiment i anàlisi del risc de mortalitat per atropellament, atrapament, col·lisió i / o electrocució d’avifauna i altres vertebrats. Seguiment de l’estat i eficiència de la tanca perimetral i dels dispositius d’escapament per a petits i grans mamífers.