Participació al curs sobre planificació de la infraestructura verda local

La Diputació de Girona ha organitzat el curs ‘Planificació de la infraestructura verda en l’àmbit local 2023’, adreçat a personal dels ens locals de la demarcació de Girona. El curs ha consistit en dues jornades que han permès als participants conèixer sobre el terreny dos casos pràctics diferents: Hostalric i ‘la Vora’ de Girona. La classe […]

Aprovat inicialment el Pla estratègic municipal d’infraestructura verda (PEMIV) d’Hostalric

El Pla estratègic municipal d’infraestructura verda d’Hostalric és una prova pilot de redacció d’aquest tipus de plans a les comarques gironines. Es tracta de plans  impulsats per la Diputació de Girona, que planifiquen la infraestructura verda en municipis mitjans i petits. Complementant els treballs tècnics s’ha comptat amb diverses sessions que han facilitat la participació […]

Redacció de plans estratègics per impulsar la infraestructura verda als municipis de Girona

La Diputació de Girona impulsa la redacció de plans estratègics municipals d’infraestructura verda (PEMIV), enfocats a planificar la infraestructura verda en municipis mitjans i petits. Aquests plans avaluen el conjunt del territori municipal i defineixen elements situats en l’àmbit rural que poden qualificar-se com a ‘infraestructura verda’ del municipi.Els PEMIV permetran posar en valor el […]

Redacció de l’Estudi ambiental per a la millora de connectivitat terrestre. Permeabilització infraestructures. La Múnia – Marmellar

En el marc dels projectes de desenvolupament de la infraestructura verda impulsats per la Generalitat de Catalunya, i per encàrrec d’Infraestructures.Cat,  s’ha elaborat l’Estudi ambiental per a la millora de connectivitat terrestre i la permeabilització d’infraestructures a la zona de La Múnia i Marmellar amb l’assistència tècnica de Minuartia. En aquest sector, a cavall de […]

Disponibles les ‘Directrius per a la redacció de plans estratègics municipals d’infraestructura verda’

La Diputació de Girona, amb l’assistència tècnica de Minuartia, ha elaborat directrius per a la redacció de plans estratègics municipals d’infraestructura verda (PEMIV), adreçades a municipis petits i mitjans de les comarques gironines. Es tracta d’una eina que aporta criteris, pautes i una metodologia perquè els Ajuntaments puguin elaborar els seus plans. S’enfoca a identificar […]

Manteniment d’elements de carreteres associats a biodiversitat: nova publicació del CEDR

  El passat 8 de desembre, l’organització internacional Conference of European Directors of Roads (CEDR) va publicar el document Maintenance of ecological assets que tanca el programa de recerca ‘Roads and Wildlife – Transnacional Road Research  Program’ iniciat l’any 2013. Es tracta d’una guia pràctica adreçada als gestors d’infraestructures lineals de transport que aporta instruccions […]

Disponible online la cartografia sobre connectivitat ecològica i passos de fauna de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha publicat una cartografia sobre la connectivitat ecològica que està disponible online a través de l’hipermapa de Catalunya, en el bloc de “Connectivitat ecològica”. El conjunt d’aquests mapes ha estat d’utilitat per a la redacció del Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya 2017-2021. La cartografia […]