Redacció de l’Estudi ambiental per a la millora de connectivitat terrestre. Permeabilització infraestructures. La Múnia – Marmellar

En el marc dels projectes de desenvolupament de la infraestructura verda impulsats per la Generalitat de Catalunya, i per encàrrec d’Infraestructures.Cat,  s’ha elaborat l’Estudi ambiental per a la millora de connectivitat terrestre i la permeabilització d’infraestructures a la zona de La Múnia i Marmellar amb l’assistència tècnica de Minuartia.

En aquest sector, a cavall de les comarques de l’Alt i el Baix Penedès, hi predomina un paisatge agrícola d’alta qualitat paisatgística, amb grans extensions de vinya i conreus de secà. La plana es troba entre dos espais naturals inclosos a la xarxa Natura 2000, el Montmell-Marmellar i el Foix, en un sector estratègic per a la connectivitat ecològica i ric en biodiversitat. Actualment aquest sector es troba fragmentat per la presència de múltiples infraestructures de transport que inclouen l’autopista AP-7, la carretera N-340 i les línies del ferrocarril convencional i d’Alta Velocitat.

L’estudi ha permès inventariar més d’una seixantena d’estructures transversals a les vies de transport, moltes de les quals associades als cursos fluvials existents, i s’han identificat les potencialment adaptables per al pas de fauna. També s’han delimitat trams de riberes que poden ser objecte de restauració ecològica. L’aplicació de les propostes de l’estudi és una aposta de futur per a conservar la rica biodiversitat i el paisatge d’un territori que mostra un alt dinamisme econòmic associat al desenvolupament de noves infraestructures i pols logístics.