El BSP-Parc de l’Alba s’integra a la plataforma europea Business & Biodiversity

El Parc de l’Alba, que inclou l’àrea empresarial coneguda com a ‘Barcelona Synchroton Park’ (BSP), integra empreses i infraestructures de recerca de referència a Europa, entre les quals destaca el sincrotró Alba, però també àrees residencials i extensos espais verds que es gestionen prioritzant la conservació de la biodiversitat i el reforç de la infraestructura verda. El conjunt de les actuacions que es porten a terme, entre les quals destaquen la conservació del corredor verd, els acords amb pagesos per a la conservació dels espais de secans o la gestió de jardineria amb criteris ecològics, han permès la integració del Parc de l’Alba a la plataforma de la Comissió Europea Business & Biodiversity. Aquest organisme constitueix un marc de cooperació d’empreses d’arreu d’Europa compromeses amb la conservació de la natura.

MINUARTIA presta assistència tècnica al Parc de l’Alba i ha col·laborat en l’elaboració del dossier que descriu el conjunt de mesures que es porten a terme per al reforç de la infraestructura verda i a la biodiversitat dins del Parc. Aquestes accions es centren en cinc grans eixos: la restauració ecològica, l’aplicació de ‘Solucions basades en la natura’, la gestió ecològica d’espais verds, el suport a l’agricultura i la creació d’una xarxa d’itineraris saludables i pedagògics. Les actuacions també contribueixen a crear un entorn on les persones poden treballar gaudint dels beneficis del contacte amb la natura.