Publicació de les fitxes descriptives de 66 projectes de verd i de biodiversitat a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat un document que recull els projectes més destacats duts a terme durant el desplegament del Pla del verd i de la biodiversitat 2020, que juntament amb el Pla Natura Barcelona 2021-2030, promou un seguit de conceptes i de continguts i han renovat la relació de Barcelona amb la natura i la seva gestió. Les actuacions poden ser inspiradores per a la recuperació de la biodiversitat en altres àmbits urbans.  

Les fitxes descriuen cada un dels 66 projectes realitzats, que inclouen projectes de planificació, disseny i creació d’espais verds, conservació i gestió del patrimoni natural, difusió i foment del valor del verd, implicació ciutadana, coneixement i enfortiment del lideratge municipal. Per a cada un s’en detallen els antecendent i objectius, així com la metodologia utilitzada per executar-lo i els principals resultats obtinguts.  

MINUARTIA ha donat assistència tècnica en la síntesi dels projectes i redacció de les fitxes.  

El document complet es pot consultar aquí.