Impuls a la conservació de la biodiversitat en instal·lacions del cicle de l’aigua

SUEZ Water Spain ha iniciat una estratègia destinada a promoure la conservació de la diversitat biològica en les instal·lacions operades pel grup. Com a primer pas s’ha presentat la ‘Guia operativa per a la Conservació de la Biodiversitat en el cicle integral de l’aigua per facilitar la integració d’actuacions que permetin afavorir espècies i hàbitats d’interès, i contribuir a la restauració ecològica.

MINUARTIA ha prestat assistència tècnica per al desenvolupament de la guia que a més de descriure el marc conceptual sobre biodiversitat i infraestructura verda inclou fitxes descriptives d’actuacions per a
la naturalització d’instal·lacions i aplicació de solucions basades en la natura. També es descriuen amb detall els processos a seguir per elaborar auditories i plans d’acció per a la biodiversitat.