Manteniment d’elements de carreteres associats a biodiversitat: nova publicació del CEDR

 

El passat 8 de desembre, l’organització internacional Conference of European Directors of Roads (CEDR) va publicar el document Maintenance of ecological assets que tanca el programa de recerca ‘Roads and Wildlife – Transnacional Road Research  Program’ iniciat l’any 2013.

Es tracta d’una guia pràctica adreçada als gestors d’infraestructures lineals de transport que aporta instruccions per a l’adequat manteniment de passos de fauna, tancaments per evitar atropellaments d’animals i marges de carreteres, entre altres elements. El seu manteniment adequat és fonamental per garantir l’efectivitat a llarg termini de les mesures destinades a reduir el risc d’accidents amb fauna salvatge, mitigar impactes sobre la fauna i proporcionar una gestió adequada als hàbitats relacionats amb la infraestructura de transport (marges de vies, drenatges, etc.).

La redacció del document s’ha desenvolupat en el marc d’un encàrrec del CEDR a MINUARTIA, que ha comptat amb la col·laboració d’investigadors de l’Institute for Natural Resource Conservation, Kiel University, Alemanya i el CDV – Transport Research Centre de la República Txeca.

El text s’incorporarà en breu com a nou capítol en l’actualització del manual europeu Wildlife and Traffic promogut per Infrastructure Ecology Network Europe (IENE).

Podeu consultar l’informe aquí.