Redacció de plans estratègics per impulsar la infraestructura verda als municipis de Girona

La Diputació de Girona impulsa la redacció de plans estratègics municipals d’infraestructura verda (PEMIV), enfocats a planificar la infraestructura verda en municipis mitjans i petits. Aquests plans avaluen el conjunt del territori municipal i defineixen elements situats en l’àmbit rural que poden qualificar-se com a ‘infraestructura verda’ del municipi.
Els PEMIV permetran posar en valor el territori del municipi, i promoure la conservació d’elements rellevants per a la conservació de la biodiversitat i la connectivitat ecològica, més enllà dels Espais Naturals Protegits. Aquests elements també contribueixen a la salut i benestar de les persones, i poden ser un factor de dinamització econòmica del municipi.
El procediment per redactar-los compta amb un procés de participació en el que col·laboren persones i entitats del municipi, tal i com es va definir al document ‘Directrius per a la redacció de plans estratègics municipals d’infraestructura verda’ elaborat l’any 2020.
Amb l’assistència tècnica de MINUARTIA i la implicació directa dels municipis, s’estan duent a terme dues proves pilot, a Vilobí d’Onyar i Hostalric, que són experiències pioneres de la redacció d’aquest tipus de plans en l’escala local a Catalunya i a l’Estat. Un cop finalitzats es preveu que els PEMIV es vagin redactant en altres municipis gironins.