Gavà presenta l’inventari d’espais naturals i connectors ecològics

m_m_inventari_espais_naturals_connectors_gava_minuartia-1

L’Inventari, impulsat per l’Ajuntament, permetrà gestionar millor els espais naturals i connectors del municipi, ja que inclou un conjunt de directrius específiques per a cada un d’ells.

Gavà s’estén des de la línia de costa fins el massís del Garraf, passant per la plana agrícola del delta del Llobregat. Constitueix l’únic punt entre Castelldefels i Barcelona on la continuïtat d’hàbitats naturals i seminaturals entre la muntanya i el litoral no es veu interrompuda pels continus urbans. Així, aquests espais no urbans són rellevants fins i tot a escala de la Regió Metropolitana.

Les directrius tenen en compte els valors naturals propis de cada espai, però també contemplen les funcions i serveis ecosistèmics, contribuint així a la millora de la infraestructura verda del municipi. Bona part de les directrius es refereixen a la millora de la connectivitat ecològica als sòls no urbanitzats, a la riera dels Canyars o a les corredores (canals agrícoles) que drenen la plana, així com a la permeabilització de les infraestructures viàries que travessen el municipi.

L’Ajuntament ja ha començat a aplicar les directrius, millorant els espais prioritaris de la Murtra i de les pinedes litorals.

L’assistència tècnica per a la redacció de l’Inventari ha estat a càrrec de MINUARTIA.

Podeu consultar més informació aquí i aquí.