Actuacions per potenciar la Infraestructura Verda a la Punta de la Móra

La Punta de la Móra, situada prop de Tarragona i inclosa a la xarxa Natura 2000, és un espai emblemàtic pel seu interès natural i el seu patrimoni cultural i històric. Un estudi promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat ha definit les actuacions per millorar la seva connectivitat ecològica amb altres espais naturals protegits propers i ordenar-hi l’ús públic.

L’anàlisi avalua l’efecte barrera del ferrocarril i de diverses carreteres de la perifèria de l’espai (N-340, l’A-7 i l’AP-7) i proposa actuacions per permeabilitzar aquestes infraestructures viàries, de manera que s’afavoreixi el pas de fauna i la continuïtat dels hàbitats, i també es faciliti el pas de les persones. Així, es preveuen actuacions de restauració dels hàbitats i del paisatge i s’identifiquen vies per a les passejades i el senderisme, tot protegint l’espai natural de la freqüentació excessiva i alhora valoritzant el patrimoni històric d’època romana que hi ha a la zona.

El projecte es troba inscrit dins la línia de treball de desenvolupament de la Infraestructura Verda impulsada per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb l’empresa pública INFRAESTRUCTURES de la Generalitat de Catalunya. MINUARTIA, juntament amb IGRemap, s’han fet càrrec de l’assistència tècnica pel desenvolupament del projecte