en Actualitat, Noticias

La Punta de la Móra, situada prop de Tarragona i inclosa a la xarxa Natura 2000, és un espai emblemàtic pel seu interès natural i el seu patrimoni cultural i històric. Un estudi promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat ha definit les actuacions per millorar la seva connectivitat ecològica amb altres espais naturals protegits propers i ordenar-hi l’ús públic.

L’anàlisi avalua l’efecte barrera del ferrocarril i de diverses carreteres de la perifèria de l’espai (N-340, l’A-7 i l’AP-7) i proposa actuacions per permeabilitzar aquestes infraestructures viàries, de manera que s’afavoreixi el pas de fauna i la continuïtat dels hàbitats, i també es faciliti el pas de les persones. Així, es preveuen actuacions de restauració dels hàbitats i del paisatge i s’identifiquen vies per a les passejades i el senderisme, tot protegint l’espai natural de la freqüentació excessiva i alhora valoritzant el patrimoni històric d’època romana que hi ha a la zona.

El projecte es troba inscrit dins la línia de treball de desenvolupament de la Infraestructura Verda impulsada per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb l’empresa pública INFRAESTRUCTURES de la Generalitat de Catalunya. MINUARTIA, juntament amb IGRemap, s’han fet càrrec de l’assistència tècnica pel desenvolupament del projecte

NOTÍCIES RECOMANADES

Deixar un comentari

Start typing and press Enter to search