Premi Europeu de Medi Ambient a SUEZ Spain per l’estratègia de suport a la infraestructura verda

SUEZ Spain ha rebut el Premi Europeu de Medi Ambient, atorgat per la Comissió Europea, en la categoria ‘Empresa i Biodiversitat’.

El premi reconeix l’Estratègia de SUEZ per afavorir la biodiversitat a les empreses del cicle de l’aigua, promovent una transformació progressiva de les instal·lacions (depuradores, potabilitzadores i altres) en infraestructura verda.

La ‘Guia operativa para la conservación de la biodiversidad en el ciclo integral del agua’, és una de les pedres angulars sobre la que es recolza l’estratègia. Ha estat liderada per l’equip de Desenvolupament Sostenible i redactada amb l’assistència tècnica de MINUARTIA, i amb la col·laboració de treballadors de les plantes.

Entre les actuacions que es porten a terme a les instal·lacions destaquen els de restauració d’hàbitats -com ara zones humides-, l’aplicació de solucions basades en la natura en el drenatge, la reducció de pesticides i fertilitzants en la jardineria, el control de les espècies invasores, o el disseny d’espais verds que acullen fauna silvestre que contribueix al control de plagues. També destaca l’objectiu de disposar per al 2021 de plans d’acció per a la biodiversitat a les plantes ubicades en espais protegits, i el programa de voluntariat corporatiu BiObserva, que facilita la implicació dels treballadors i la col·laboració amb diverses entitats naturalistes, per al registre d’espècies de fauna a les instal·lacions.