Nova guia per promoure la infraestructura verda i la biodiversitat als edificis del BSP-Parc de l’Alba

El Barcelona Synchroton Park (BSP) – Parc de l’Alba, amb l’assistència tècnica de Minuartia, ha publicat recentment la ‘Guia per promoure la infraestructura verda i la biodiversitat als edificis del Parc de l’Alba’.

Aquesta guia, s’emmarca en el pla d’actuacions de suport a la infraestructura verda del Parc, estructurat en 5 eixos relacionats amb restauració ecològica, solucions basades amb la natura, gestió d’espais verds, etc. El BSP-Parc de l’Alba forma part de la plataforma europea ‘Business@Biodiversity’ que reconeix les accions realitzades a favor de la biodiversitat i posa de manifest el seu compromís amb la natura i el territori.

La guia publicada recull un conjunt d’accions, mesures i bones pràctiques per tal d’afavorir la conservació de la biodiversitat i la minimització de l’ús de recursos per part de les empreses implantades al Parc. Les mesures proposades s’estructuren en tres blocs temàtics: pràctiques de jardineria per afavorir fauna i flora silvestres, bones pràctiques de manteniment i aplicació de solucions basades en la natura. Cada una inclou una breu descripció, consells pràctics, enllaços a informació rellevant i exemples de referència. En conjunt, representa una eina molt útil per encoratjar i facilitar a les empreses el procés d’implementació d’accions per afavorir la biodiversitat i la infraestructura verda.

Podeu consultar-la clicant aquí.