Disponible online la cartografia sobre connectivitat ecològica i passos de fauna de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha publicat una cartografia sobre la connectivitat ecològica que està disponible online a través de l’hipermapa de Catalunya, en el bloc de “Connectivitat ecològica”. El conjunt d’aquests mapes ha estat d’utilitat per a la redacció del Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya 2017-2021.

La cartografia integra mapes sobre connectivitat ecològica que modelitzen el grau de connectivitat actual entre diferents punts del territori. També identifica connectors terrestres i fluvials entre espais naturals protegits, grans àrees d’interès per a la connectivitat en les quals cal evitar l’aparició de barreres o canvis d’usos del sòl que fragmentin el territori, així com punts d’interès per a la connectivitat marino-fluvial i marino-terrestre. Igualment, localitza punts crítics per a la connectivitat, on cal reduir barreres com ara infraestructures viàries o infraestructures hidràuliques amb la finalitat de garantir la funcionalitat dels connectors.

El bloc de “Connectivitat ecològica”, també integra l’inventari de passos de fauna a la xarxa viària catalana, en el que es poden consultar les estructures de connectivitat existents actualment a Catalunya i que s’agrupen en 8 tipus, entre els quals s’inclouen ecoductes i passos superiors i inferiors destinats exclusivament a afavorir el pas de fauna.

Per al desenvolupament de l’inventari de passos de fauna així com la cartografia de connectivitat ecològica, el DTES ha comptat amb l’assistència tècnica de Minuartia.

Podeu consultar tota la cartografia clicant aquí.