Sessió sobre biodiversitat i infraestructures al congrés Transport Arena Forum (TRA2022) a Portugal

TRA és el principal esdeveniment sobre recerca en transport a Europa i es va celebrar a Portugal l’octubre de 2022. Sota el lema “Moving together – reimagining mobility worldwide”, TRA2022 reuneix experts de tot el món per debatre sobre les innovacions i el futur de la mobilitat i el transport. Mitjançant el desenvolupament de solucions innovadores, TRA Lisboa 2022 té com a objectiu aconseguir un transport més eficient, segur, lliure de carboni, inclusiu i sostenible en tots els seus modes.
MINUARTIA va participar com a ponent a la sessió organitzada pel projecte europeu BISON (Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European Transport Networks). Es tracta d’un projecte HORIZON 2020 que té com a objectiu promoure la integració de la biodiversitat en el desenvolupament de les infraestructures de transport a Europa.
La sessió va abordar, en una primera part, les tendències i oportunitats emergents sobre la integració de la biodiversitat i el transport (adaptació al canvi climàtic, espècies invasores, riscos de seguretat per col·lisions amb la fauna salvatge, etc.), va destacar les millors pràctiques i identificar llacunes de coneixement i barreres que dificulten la integració de la biodiversitat i les infraestructures de transport.
En la segona part, la sessió es va centrar en identificar i prioritzar les necessitats de recerca i innovació per a una millor integració de la biodiversitat i les infraestructures de transport al llarg de totes les fases del seu cicle de vida. Finalment, es van debatre els esborranys de recomanacions per fomentar la integració de la biodiversitat en les polítiques i legislacions nacionals, en particular la seva priorització i aplicabilitat.