Prospeccions ornitològiques prèvies a obres de millora de regadius

Aigües del Segarra Garrigues 2019-2020 Prospeccions per localitzar evidències de reproducció d’ornitofauna en terrenys on es portaran a terme obres de millora del sistema de regadius i prevenir qualsevol possible molèstia a les aus. Els treballs es centren particularment en el seguiment d’aus estepàries. Es porten a terme inspeccions ornitològiques prèvies als treballs per tal […]

Seguiment de l’estat i eficiència de les mesures preventives i correctores per a la fauna a la línia d’alta velocitat Barcelona-Frontera francesa

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF-Alta Velocidad) 2015 – 2018 Estudi de seguiment de l’efectivitat de les mesures aplicades per reduir els impactes de la LAV sobre els grups de vertebrats. Seguiments de passos de fauna mitjançant dispositius de fototrampeig i registre d’empremtes. Desenvolupament de treballs de seguiment i anàlisi del risc de mortalitat per atropellament, […]

Actuacions de recuperació de pastures i coberta vegetal autòctona a la Reserva Nacional de Caça de Boumort

Endesa – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya. 2017-2018 Projecte que té per objectiu restaurar i millorar la conservació de la coberta vegetal autòctona de la Reserva per afavorir la biodiversitat i en particular l’hàbitat de les especies protegides, com el gall fer. El projecte inclou el disseny i elaboració de protocols, […]

Creació de nous dormidors per a corb marins per reduir els conflictes amb infraestructures de transport

Autoritat Portuària de Barcelona. 2006- 2022, (varis projectes) Projecte innovador de creació de nous dormidors artificials de corb marí gros (Phalacrocorax carbo) per reduir riscos sobre la seguretat operacional de l’aviació. Disseny, projecte constructiu i avaluació a llarg termini de l’efectivitat d’estructures artificials instal·lades en nous emplaçaments del delta del Llobregat, prèviament identificats com a […]

Assessorament per a l’elaboració del Pla d’Acció Territorial d’Alacant i Elx

UTE CERCLE-LLOP-JORNET-PASTOR 2018 – en curs Assessorament a l’equip d’arquitectes redactors per fer efectiva la integració dels aspectes relatius a connectivitat ecològica en el Pla d’Acció Territorial de l’Àrea Funcional Alacant-Elx (PATAE), dins de l’eix “Infraestructura verda” del Pla. L’assessorament s’enfoca a aspectes de connectivitat ecològica, anàlisi de la connectivitat a diferents escales, modelització de […]