Prova pilot canvi coberta vegetal a l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas

AENA. En col·laboració amb Moix. 2016 – 2017

Sembra d’una parcel·la experimental amb gramínies amb fongs endòfits per reduir l’atracció d’aus. Preparació del terreny, sembra de mescla seleccionada i posterior manteniment per a la seva implantació. Seguiment de la presencia d’insectes i aus a la parcel·la experimental i de control. Avaluació de l’efectivitat