Creació de nous dormidors per a corb marins per reduir els conflictes amb infraestructures de transport

Autoritat Portuària de Barcelona. 2006- 2022, (varis projectes)

Projecte innovador de creació de nous dormidors artificials de corb marí gros (Phalacrocorax carbo) per reduir riscos sobre la seguretat operacional de l’aviació. Disseny, projecte constructiu i avaluació a llarg termini de l’efectivitat d’estructures artificials instal·lades en nous emplaçaments del delta del Llobregat, prèviament identificats com a idonis per a l’establiment de nous dormidors. Seguiment de la distribució de l’espècie en dormidors en tot l’àmbit del delta del Llobregat. Elaboració d’un vídeo divulgatiu sobre aquesta experiència.