Pla local per prevenir i mitigar danys causats per senglar a Girona

Ajuntament de Girona 2021 Elaboració d’un Pla local de prevenció i mitigació de danys originats pel senglar a la ciutat de Girona. El document consta d’una diagnosi de la situació actual, identificant quines són les zones més afectades, així com els focus d’atracció que puguin estar causant l’entrada de senglars dins el nucli urbà. Amb […]

Actuacions de recuperació de pastures i coberta vegetal autòctona a la Reserva Nacional de Caça de Boumort

Endesa – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya. 2017-2018 Projecte que té per objectiu restaurar i millorar la conservació de la coberta vegetal autòctona de la Reserva per afavorir la biodiversitat i en particular l’hàbitat de les especies protegides, com el gall fer. El projecte inclou el disseny i elaboració de protocols, […]

Prova pilot de cens d’ungulats mitjançant fototrampeig al Parc Natural del Montseny

Diputació de Barcelona 2018 – 2020 Prova pilot de la metodologia Random Encounter Model (REM) basada en fototrampeig per tal d’aconseguir estimes precises de densitat d’ungulats. Durant els mesos d’hivern de 2018 i 2019 s’ha dut a terme la prova i s’han aplicat modificacions metodològiques per tal de millorar els marges d’error i la precisió […]