Avaluació de les tendències demogràfiques i les mesures per reduir els danys causats pels ungulats al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà
2000-2020

Assistència per a la gestió de les poblacions de daina i senglar al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Els treballs consisteixen en el seguiment de les poblacions, la proposta de mesures per gestionar-les i el seguiment de l’efectivitat de les mesures proposades. Les memòries anuals, elaborades des de l’any 2000 permeten orientar una gestió d’aquestes dues espècies adaptada a les noves situacions i destinada a controlar la densitat i reduir els conflictes que causen.