Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya

Generalitat de Catalunya (DARPA, DTES). Diputació de Barcelona
1998 – 2020

Seguiment de les poblacions de senglar mitjançant l’anàlisi les dades d’individus capturats per colles de caçadors de 22 observatoris situats en diferents punts catalans. La base de dades del programa compta amb gairebé 70.000 registres des de 1998 convertint-la en una de les més completes d’Europa i a partir de la seva anàlisi s’elaboren informes anuals que permeten analitzar l’evolució de la caça del senglar i que s’utilitzen com a base per proposar mesures de gestió en els diversos punts del territori.