Directrius per a la recuperació d’espais oberts en el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser
2019

Elaboració d’una guia pràctica, en format de fitxes, per a la recuperació d’espais oberts i, en particular, de prats i pastures. El document inclou aspectes a tenir en compte abans de realitzar les actuacions, incloent la selecció preliminar de les zones on intervenir, basades en l’estudi ‘Identificació d’espais oberts de conservació i recuperació prioritària en el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser’ elaborat per Minuartia l’any 2018.
Les directrius consten d’un total de 12 propostes d’actuacions per a la recuperació de pastures i es presenten agrupades en quatre grans categories: intervencions a escala de paisatge, intervencions per a la recuperació i millora de prats i pastures, manteniment dels espais oberts recuperats i mesures adreçades a la conservació d’espècies o grups d’interès. Per a cada una d’elles, es detallen els objectius de l’actuació, una descripció pràctica i detallada de les pautes per realitzar-la, així com informació rellevant relacionada amb el tema que es desenvolupa.