LIFE SAFE-CROSSING Project: Preventing Animal-Vehicle Collisions – Demonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe

Participació en el projecte LIFE SAFE-CROSSING orientat a implementar accions de mitigació de l’impacte de les carreteres sobre grans carnívors del sud-est d’Europa. El projecte es desenvolupa en col·laboració amb 13 organitzacions de quatre països europeus, en diversos espais de la xarxa Natura 2000 i inclou quatre espècies prioritàries: el linx ibèric a la península ibèrica, l’os bru a Romania i Grècia, l’os bru dels Apenins i el llop a Itàlia. Entre les accions realitzades destaquen l’aplicació de tècniques innovadores per a reduir les col·lisions entre fauna i vehicles, els seguiment de l’ús i adaptació per a la fauna de passos inferiors a les carreteres o l’estudi del comportament dels conductors per mitjà de metodologies de neuromarketing.

BISON: biodiversity and infrastructure synergies and opportunities for European transport networks 

Participació en el projecte internacional BISON, emmarcat en el Programa HORIZON 2020, que té com a objectiu identificar futures necessitats de recerca i innovació per fer les infraestructures més sostenibles per a la biodiversitat i alhora assegurar la seva fiabilitat i eficiència. El projecte establirà una agenda estratègica de desplegament de recerca i desenvolupament (SRDA) per tal de millorar la base de coneixement sobre infraestructures i biodiversitat.

Serveis tècnics per a la implantació i seguiment del Programa de gestió de riscos associats a la fauna en 17 aeroports d’Aena

Prestació del servei de Coordinació Tècnica de fauna en 17 aeroports de la xarxa d’AENA. Implantació, seguiment i avaluació dels respectius Programes de gestió del risc de fauna. Actualització dels Estudis de riscos de col.lisió amb fauna i dels Estudis de fauna i els seus hàbitats de cada un dels aeroports. Assessorament tècnic als coordinadors de fauna dels aeroports en gestió de riscos de fauna, recerca de noves mesures, etc. Avaluació de mesures aplicades per reduir els riscos de fauna. Formació a unitats implicadrs en la gestió de fauna en aeroports.

Elaboració d’una guia per promoure la infraestructura verda i la biodiversitat als edificis del Parc de l’Alba

Assistència tècnica per elaborar fitxes d’accions, mesures i bones pràctiques per afavorir la conservació de la biodiversitat i la minimització de l’ús dels recursos en edificacions i parcel·les ocupades per les empreses situades al Barcelona Synchrotron Park – Parc de l’Alba.

Les fitxes s’agrupen en tres blocs: pràctiques de jardineria per afavorir la flora i fauna silvestres, bones pràctiques de manteniment i aplicació de solucions basades en la natura. Inclouen una descripció de l’actuació, consells pràctics, enllaços a informació rellevant i exemples de referència. Els seus continguts estan adaptats a les característiques i localització geogràfica del Parc de l’Alba.

Prospeccions ornitològiques prèvies a obres de millora de regadius

Aigües del Segarra Garrigues 2019-2020 Prospeccions per localitzar evidències de reproducció d’ornitofauna en terrenys on es portaran a terme obres de millora del sistema de regadius i prevenir qualsevol possible molèstia a les aus. Els treballs es centren particularment en el seguiment d’aus estepàries. Es porten a terme inspeccions ornitològiques prèvies als treballs per tal […]

IENE Training Seminar: Monitoring wildlife crossings and roadkill

Universitat d’Évora. Amb el suport dels projectes IENE, LIFE LINES i LIFE Safe Crossing 2021 Organització del primer ‘IENE training seminar’, un curs de formació impartit en el marc de la Conferència Internacional IENE 2020. El seminari, titulat ‘Seguiment de passos de fauna i mortalitat en carreteres’, es va centrar en impartir coneixement basat en […]