Elaboració d’una guia per promoure la infraestructura verda i la biodiversitat als edificis del Parc de l’Alba

Consorci del Centre Direccional de Cerdanyola – Barcelona Synchroton Park
2017-2019

Assistència tècnica per elaborar fitxes d’accions, mesures i bones pràctiques per afavorir la conservació de la biodiversitat i la minimització de l’ús dels recursos en edificacions i parcel·les ocupades per les empreses situades al Barcelona Synchrotron Park – Parc de l’Alba.

Les fitxes s’agrupen en tres blocs: pràctiques de jardineria per afavorir la flora i fauna silvestres, bones pràctiques de manteniment i aplicació de solucions basades en la natura. Inclouen una descripció de l’actuació, consells pràctics, enllaços a informació rellevant i exemples de referència. Els seus continguts estan adaptats a les característiques i localització geogràfica del Parc de l’Alba.