BISON: biodiversity and infrastructure synergies and opportunities for European transport networks 

H2020 BISON Biodiversity Infrastructure Synergies 2021-2023

Participació en el projecte internacional BISON, emmarcat en el Programa HORIZON 2020, que té com a objectiu identificar futures necessitats de recerca i innovació per fer les infraestructures més sostenibles per a la biodiversitat i alhora assegurar la seva fiabilitat i eficiència. El projecte establirà una agenda estratègica de desplegament de recerca i desenvolupament (SRDA) per tal de millorar la base de coneixement sobre infraestructures i biodiversitat.

Participen en el projecte un total de 39 organitzacions, incloent representants governamentals, instituts de recerca, empreses i associacions. Minuartia lidera un dels 5 paquets de treball, centrat en la integració de la biodiversitat en la gestió actual i futura de les infraestructures de transport. Té com a objectiu identificar i descriure bones pràctiques i noves tecnologies, incloses les solucions basades en la natura, aplicables per afavorir la biodiversitat en infraestructures de transport. També es preveu la identificació de les noves tendències emergents que s’abordaran en l’escenari actual del canvi climàtic i els seus efectes sobre la biodiversitat transport. El projecte va començar al gener de 2021 i té una durada de 30 mesos.