Serveis tècnics per a la implantació i seguiment del Programa de gestió de riscos associats a la fauna en 17 aeroports d’Aena

AENA. 2017 – actualitat, (diversos projectes)

Prestació del servei de Coordinació Tècnica de fauna en 17 aeroports de la xarxa d’AENA. Implantació, seguiment i avaluació dels respectius Programes de gestió del risc de fauna. Actualització dels Estudis de riscos de col.lisió amb fauna i dels Estudis de fauna i els seus hàbitats de cada un dels aeroports. Assessorament tècnic als coordinadors de fauna dels aeroports en gestió de riscos de fauna, recerca de noves mesures, etc. Avaluació de mesures aplicades per reduir els riscos de fauna. Formació a unitats implicadrs en la gestió de fauna en aeroports.